Archive for the ‘Nhạc Vàng’ Category

NƯỚC MẮT MÙA THU & MÙA THU CHẾT – Lệ Thu & Hoàng Anh Thư

1954 – 1975 Khánh Ly

Khánh Ly – Đêm Chôn Dầu Vượt Biển

Khánh Ly – Nhạc hay miền nam Việt Nam trước 1975

Lệ Đá / Khánh Ly Ca sỉ Khánh Ly: