Archive for the ‘Giao Thông’ Category

Tin Giao Thông

Tin tức giao thông Việt Nam:

Muôn kiểu giao thông Việt Nam

Chạy xe máy vào làn của ô tô, người ngồi sau ngồi cao hơn đầu người lái, hoặc chênh vênh trên xe máy…, đó là những trường hợp không hiếm gặp khi đi trên đường…<<VN Express>>