Archive for the ‘An Ninh’ Category

Viện trợ của TQ trước Mậu Thân 1968?

Tôi tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn trân trọng liên minh thời cách mạng với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong một phần chuyện kể về tình anh em ý thức hệ. Nhưng cũng chỉ là chuyện kể lịch sử. Cả hai đảng đã thay đổi rất nhiều trong thế kỷ 21. […]

Đài Loan lập đơn vị không vận phản ứng nhanh hỗ trợ Trường Sa

Ngày hôm nay, 02/05/2012, bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết có kế hoạch thành lập một đơn vị không vận đặc biệt, có chức năng phản ứng nhanh, nhằm bảo vệ chủ quyền của mình trong khu vực quần đảo Trường Sa…<<RFI>>

Máy bay Trung Quốc đe dọa tàu Việt Nam đi thăm Trường Sa

Một thông tin trên mạng cho biết là hai máy bay khu trục Trung Quốc hôm nay 01/05/2012 vừa xâm phạm vùng trời Việt Nam tại khu vực bán đảo Cam Ranh và phía bắc tỉnh Ninh Thuận…<<tiếp theo>>