THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT NIÊN HỌC 2014-2015 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG CÔNG LẬP TORONTO :

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT NIÊN HỌC 2014-2015 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG CÔNG LẬP TORONTO :

Trong niên khóa 2014-2015, các trường Công lập sau đây vẫn tiếp tục có chương trình dạy tiếng Việt dành cho học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 8, theo thời gian và địa điểm sau :

Trường Ryerson (gần góc Bathurst & Dundas W), thứ Bảy, từ 9:30 đến 12:00.
Trường Dundas (góc Dundas E & Broadview), thứ Hai, từ 3:20 đến 5:50.
Trường HJ Alexander ( 30 King St, góc Weston & Lawrence W ), thứ Sáu, từ 4:45 đến 7:15.
Trường Brookhaven (70 Brookhaven Drive), thứ Ba, từ 3:30 đến 6:00.
Trường Dixon Grove (315 The Westway), thứ Năm, từ 3:15 đến 5:45.
Trường Alexander Muir/Gladstone (108 Gladstone Ave, góc Dufferin & Dundas W), thứ Tư, từ 3:30 đến 6:00.

Quý vị phụ huynh muốn cho con em học Tiếng Việt xin ghi danh tại văn phòng trường vào những ngày nói trên.
Các lớp thứ Hai sẽ bắt đầu ghi danh vào ngày 15/9/2014
Các lớp thứ Ba sẽ bắt đầu ghi danh vào ngày 16/9/2014
Các lớp thư Tư sẽ bắt đầu ghi danh vào ngày 17/9/2014
Các lớp thứ Năm sẽ bắt đầu ghi danh vào ngày 18/9/2014
Các lớp thứ Sáu sẽ bắt đầu ghi danh vào ngày 12/9/2014
Các lớp thứ Bảy sẽ bắt đầu ghi danh vào ngày 13/9/2014.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.