Archive for August, 2014

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT NIÊN HỌC 2014-2015 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG CÔNG LẬP TORONTO :

THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT NIÊN HỌC 2014-2015 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG CÔNG LẬP TORONTO : Trong niên khóa 2014-2015, các trường Công lập sau đây vẫn tiếp tục có chương trình dạy tiếng Việt dành cho học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 8, theo thời gian và địa điểm […]