Archive for June, 2013

Video tập khí công Lễ Phật Trì Danh

Lễ Phật Trì Danh : http://khicongtinhdo.blogspot.ca/ XIN CHI GIUP CACH DOWN VIDEO KCTD THUC HANHMon May 20, 2013 1:41 am Bạn tải về phần mềm YTD dùng để download : http://www.ytddownloader.com/ Bạn tải về phần mềm VLC dùng để phát video clip : http://sinhvienit.net/forum/download-vl … 44282.html Bạn vào trang khí công tịnh độ http://khicongtinhdo.blogspot.ca/ tìm […]

Chùa Long Hoa tại Toronto, Canada sẽ tổ chức lớp Việt Ngữ.

Để giúp đỡ cho con em Viet Nam hiểu được văn hóa và truyền thống Việt Nam, các em cần phải học được chữ Việt. Vì lý do đó, hiện nầy chùa Long Hoa tại Toronto, Canada sẽ tổ chức lớp Việt Ngữ. Xin thông báo cho quí phụ huynh có còn em nhỏ tuổi […]