Nhạc phẩm Tôi Đi Trên Phố.

Nhạc phẩm Tôi Đi Trên Phố.

Ca sĩ:  Huy Hoàng

Nhóm Hợp Ca “Hát cho Quê Hương”

Bản nhạc kêu gọi đồng bào Việt Nam trong ngoài nước cùng nhau yểm trợ dân oan, những người đấu tranh trong nước đang can đảm đứng lên đòi hỏi Tự Do – Dân Chủ cho quê nhà. Mời bà con thưởng thức và cùng phổ biến.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.