Archive for May, 2013

TƯỞNG NHỚ NGÀY TANG DÂN TỘC

TTYN – TƯỞNG NHỚ NGÀY TANG DÂN TỘC – CỜ VÀNG BAY Ở LONG AN 30-4-2013 Cách đây 38 năm ngọn Cờ Vàng biểu tượng cho nền Dân Chủ Tự Do đã bị đảng csvn cướp đi. Hôm nay ngày 30/4 ngày mà csvn cho là ngày Chiến Thắng của họ, nhưng với Lịch Sử, […]

30-4-1975 là ngày gì ?

30-4-1975 là ngày gì ?     Ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi vẫn là một điểm mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam.  Ngày này đã có những tên gọi khác nhau “Ngày Giải Phóng Miền Nam”, “Ngày Thống Nhất”, “Ngày Hòa Bình”, “Ngày Quốc Hận” hay “Ngày Mất Nước”.  Thử xét xem tên gọi nào […]

Nhạc phẩm Tôi Đi Trên Phố.

Nhạc phẩm Tôi Đi Trên Phố. Ca sĩ:  Huy Hoàng Nhóm Hợp Ca “Hát cho Quê Hương” Bản nhạc kêu gọi đồng bào Việt Nam trong ngoài nước cùng nhau yểm trợ dân oan, những người đấu tranh trong nước đang can đảm đứng lên đòi hỏi Tự Do – Dân Chủ cho quê nhà. […]

Gia Đình Lại Giang

  Gia Đình Lại Giang                   www.giadinhlaigiang.com                            nhận tin buồn:       Gioan Baotixita PHẠM ĐÌNH ỨNG       Chủ Tịch Khu Hội cựu Tù nhân Chính Trị Nam Cali           Tạ thế ngày 3 […]